06 de setembre 2009

El violonchelista de Sarajevo

The cellist of Sarajevo, 2008
Traducció de Librada Piñero
Editorial Empúries
201 pàg.
Quatre veus, quatre mirades a una ciutat que s'enfonsa. Fletxa, una jove esportista a qui la guerra ha endurit però no ha pres la dignitat. Dragan, un forner que viu acovardit i trafica amb la mica de pa del seu sou. Kenan, un pare de família amb una missió gairebé impossible, cada dos o tres dies ha de travessar una ciutat assetjada per franctiradors per aconsseguir aigua per a la família. I el violoncel·lista, que va veure morir 22 persones que feine cua per a aconsseguir una mica de pa. Durant 22 dies tocarà al mig del carrer l'adagio d'Albinoni, en record de les 22 víctimes.
Una novel·la molt visual, intensa i dramàtica que ens recorda la tragedia de Sarajevo. Fa quatre dies, al costat de casa.
***