13 de novembre 2011

La mano invisible

Isaac Rosa, 2011
Seix Barral

El món laboral no és un tema habitual en la literatura, no al menys com a tema central. L'autor desenvolupa una trama basada exclusivament en una sèrie de personatges, sense altre nom que el de la feina que desenvolupen, el paleta, la secretària, el carnisser, que treballen incansablement en feines automàtiques, avorrides, repetitives,  sense sentit, sense cap fi en concret,  desfent a la tarda el que han fet al matí. 
He descobert que el títol fa referència a aquesta teoria econòmica.
Una novel·la que fa una mica de por, però que és molt interessant.

****