11 d’octubre 2011

La melancolia dels oficials

Joan Daniel Bezsonoff, 2011
Empúries Narrativa
141 pág.

A finals dels anys 50 la descolonització era imparable, malgrat la lluita aferrissada dels paisos europeus. La guerra d'Algèria es retratada per l'autor a través dels ulls de Daniel Valls, comandant de l'exèrcit francès, veterà de la guerra d'Indoxina. L'horror de la guerra bruta trenada amb una historia d'amor i de traicions.
La novel·la va de menys a més i guanya en intensitat a mida que s'acosta el final.

****