03 de juliol 2011

Los que van a morir te saludan

Ceux qui vont mourir te saluent, 1994
Fred Vargas
Traducció Blanca Riestra
Alfaguara
190 pag
Tres estudiants francesos a Roma es dediquen a fruir de la ciutat i a a estudiar, la seva amistat ve de lluny, a més comparteixen l'admiració cap a la mare d'un d'ells, un bisbe i la seva fillola, una trama on es barreja un assassinat que podria provocar un escándol polititc a França.
Novel·la negra, n'esperava més del que n'he obtingut , el primer que llegeixo d'aquesta autora.

**